Manuál SportsCoach

 • Základy

 • Jak se zaregistrovat?

  Registrovat se můžete na hlavní stránce po stisknutí tlačítka Registrace. Můžete se registrovat jako sportovec, trenér nebo klub.

 • Jak se mohu přihlásit?

  Přihlásit se můžete na hlavní stránce po stisknutí tlačítka přihlásit. Na přihlašovací stránce vypíšete Váš e-mail a heslo, které jste si zadávali při registraci.

 • Jak si změnit heslo?

  Heslo si můžete změnit ve Vašem profilu po přihlášení.

 • Zapoměl jsem heslo, jak postupovat?

  Na přihlašovací stránce je tlačítko Zapomenuté heslo? Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí postup pro získání nového hesla.

 • Jde účet deaktivovat?

  Ano. Účet si můžete deaktivovat ve svém profilu.

 • Správa členů (Klub, Trenér)

 • Jak přidám svého člena do klubu?

  1. V komponentě Správa členů po stisknutí tlačítka Registrovat člena.
  2. V komponentě Správa členů ve vyhledávacím okně napíšete jméno člena a spojíte se s ním, pokud je registrován v systému Sportscoach.cz.
  3. V komponentě Správa členů ve vyhledávacím okně napíšete e-mail člena. Odešlete mu tak pozvánku k registraci do SportsCoach.cz a spojí se s Vaším klubem.

 • Jak si nastavím členské kategorie nebo oddíly ve svém klubu?

  V komponentě Správa členů kliknete na tlačítko Správa členských kategorií. Vložíte název podle Vaší kategorie (oddílu) a vyberete sport. Po uložení můžete stisknutím tlačítka Upravit ceny nastavit ceny v dané členské kategorii.

 • Jak do svých kategorií (oddílů) přiřadím členy?

  Členskou kategorii můžete přiřadit nově registrovanému členovi, kterého registrujete ve Správě členů nebo v mobilní aplikaci.

 • Co když se můj člen nemůže nebo nechce registrovat do SportsCoach?

  Systém nepotřebuje interakci Vašich členů. 

  Co když člen nebo rodiče na SportsCoach vůbec nechodí?

  Ničemu to nevadí. Systém plnohodnotně funguje i bez jakékoliv akce členů.

 • Co když člen chce odejít z mého klubu? Zůstanou klubu jeho údaje i po ukončení členství v klubu?

  Po zmáčknutí červeného křížku ve sloupci Akce v tabulce Mé spojení ve Správě členů odstraníte spojení se svým členem. Nebojte se, veškeré údaje člena Vám zůstávají v systému.

 • Můžu se spojovat s kýmkoliv (např. klub s klubem, trenérem s nečleny)?

  SportsCoach je navržen pro správu sportovních klubů. Není to sociální síť. Spojujte se pouze se svými členy a trenéry. Klub s klubem se spojovat nemusí

 • Jak potvrdím zaplacení členského příspěvku do klubu?

  1. V tabulce Mé spojení můžete potvrdit platbu zmáčknutím tlačítka Zaplatit. Po potvrzení se automaticky vygeneruje daňový doklad a platba se automaticky nahraje do Ekonomického systému.

  2. Po spojení s Vaším členem a přiřazení ke kategorii (oddílu) byla členovi zaslána e-mailem zpráva a upozornění k zaplacení členského příspěvku do klubu. Člen může ze svého účtu na sportscoach.cz potvrdit platbu členského příspěvku, kterou provádí bankovním převodem. Klubu následně přijde upozornění, že člen provedl platbu. Platbu si zkontrolujete na bankovním účtu klubu a potvrdíte platbu v tabulce Členské příspěvky v komponentě Správa členů. Po potvrzení se platba automaticky nahraje do Ekonomického systému.

 • Může člen zaplatit členské příspěvky klubu bankovním převodem?

  Ano. Pokud člen chce zaplatit členské příspěvky bankovním převodem, musí člen provést platbu skrz SportsCoach v komponentě Členské příspěvky. Poté se klubu zobrazí upozornění, že člen provedl platbu členského příspěvku skrz bankovní převod. Je potřeba zkontrolovat klubový bankovní účet a v tabulce Členské příspěvky potvrdit tuto platbu. Následně se Vám objeví možnosti pro zadání začátku členství člena v klubu a datum platby. Po potvrzení se platba automaticky zaeviduje do ekonomického systému klubu.

 • Může člen zaplatit členské příspěvky klubu v hotovosti?

  Ano. Většinou členové přinesou peníze na trénink a trenér jim potvrdí platbu skrze mobilní aplikaci SportsCoach. Pokud nemáte mobilní aplikaci, lze potvrdit platbu také přímo v systému sportscoach.cz v detailu daného tréninku. Stačí kliknout na jméno daného člena a objeví se tlačítko Platba členství. Vyberete částku, datum platby a začátek členství a potvrdíte. Automaticky se platba nahraje do ekonomického systému Vašeho klubu.

 • Lze nastavit členství za vstupy?

  Ano. Můžete mít členské příspěvky rozděleny na časové období nebo na vstupy. Také lze kombinovat vstupy a časové období.

 • Jak funguje započítávání statistiky docházky člena?

  Tato statistika se započítává až po přiřazení člena do kategorie (oddílu) a potvrzeném zaplacení členského příspěvku do klubu.

 • Musím si hlídat u všech členů konec jejich zaplaceného členství?

  Nemusíte. SportsCoach člena automaticky upozorňuje k zaplacení členství pokud se blíží datum konce zaplaceného členství. Vždy přijde upozornění 10, 5, 2, 0 dní před skončením členství. Klubu také přijde upozornění, když člen nemá zaplacené členství. 

 • Můžu si stáhnout všechny údaje členů?

  Ano. V tabulce Statistika členů můžete jedním kliknutím na Export stáhnout veškerá data svých členů. Většina klubů tyto údaje dále využívá pro podklady k dotacím, grantům a sponzorským darům.

 • Tréninky

 • K čemu slouží tréninková nastavení?

  Můžete si nastavit Vaše tréninkové aktivity, které trénujete na tréninku v jakémkoliv sportu. Tréninkovou aktivitu si můžete libovolně pojmenovat a přiřadit k ní měřitelný formát. To znamená, že např. při tréninku fotbalu máte tréninkovou aktivitu: „Běh na 3000 m“. Zvolíte si k ní čas a před nebo po tréninku zaznamenáte jak dlouho má nebo měl trvat Vašemu týmu běh na 3000 metrů.

 • Co je skupina aktivit?

  Skupina aktivit slouží k rozdělení tréninkových aktivit. Například na „Kondiční příprava“, „Technická příprava“, „Taktická příprava“, „Flexibilita“, „Útok“, „Obrana“, „Údery a chvaty“, „Letní příprava“, „1. Lekce“, „2. Lekce“, „Děti - přípravka“, „Cviky na břicho“, „Cviky na prsní svalstvo“, apod…

 • Tréninkové aktivity poté budu přidávat do tréninku?

  Ano. Díky tréninkovým aktivitám si následně budete moct vytvářet tréninky. Z těchto vytvořených tréninků a zaznamenaných údajů z jednotlivých tréninkových aktivit při tréninku se tvoří tréninkové grafy a statistiky. Můžete tak sledovat svoji nebo týmovou trénovanost.

 • Můžu sledovat trénovanost jen jednoho člena?

  Ano. V tréninkových grafech máte mnoho možností jak sledovat trénovanost Vašeho klubu. Můžete sledovat jednotlivé členy, kategorie (oddíly) a celý klub v jakémkoliv časovém rozmezí. Můžete si také vybrat jednotlivé tréninkové kategorie a sledovat jejich vývoj.

 • Co je režim tréninku?

  Režimy tréninku ve SportsCoach zpřesňují Váš vytvořený trénink. Zpřesňují na jaký typ sportovní složky je trénink zaměřen. Pokud máte při tréninku pouze běhání, bude režim tréninku spíše vytrvalostní. Pokud trénink obsahuje převážně aktivity na opakování a zdokonalování pohybů, je trénink zaměřen spíše na technický režim. Je to subjektivní hodnocení a může se u každého tréninku a trenéra lišit.

 • Jak vytvořím trénink?

  Kliknutím na jakýkoliv datum v kalendáři nebo v komponentě Tréninky / Akce / Zápasy. Popřípadě v mobilní aplikaci. Do tréninku nastavujete sport, členskou kategorii (oddíl), tréninkovou kategorii, tréninkové aktivity,hodnoty tréninkových aktivit, režimy tréninku, poznámky, datum, adresu, čas, opakování tréninku.

 • Jak přiřadím členy k tréninku?

  Při vytváření tréninku nastavujete také členskou kategorii k tréninku. Všichni členové, kteří mají zaplacené členství u dané členské kategorie budou automaticky přidáni k tréninku a upozorněni, že byly přidáni na trénink. Můžete také individuálně přidat členy, kteří ještě nemají zaplacené členství.

 • Jak udělám členskou docházku na tréninku?

  Můžete pomocí mobilní aplikace nebo na webových stránkách v detailu tréninku, kde odstraňujete nebo přidáváte členy k tréninku. 

 • Můžu si stáhnout všechny tréninky?

  Ano. Jedním kliknutím na Export v tabulce Všechny tréninky.

 • Sportovní body

 • Za co dostává klub body?

  Body klub získává především za ekonomicko-organizační práci. Body přímo reflektují velikost a efektivní řízení klubu. 2 body za trénink, který absolvovali členové, kteří mají zaplacená členství do klubu. 10 bodů za 100% vyplnění profilu. 10 bodů za každého člena, který zaplatil členství do klubu. 10 bodů za zaplacení profesionál ve SportsCoach.

 • Za co dostává sportovec body?

  2 body za absolvování tréninku. 10 bodů za 100% měsíční docházku na tréninky. 10 bodů za 100% vyplnění profilu. 10 bodů za zaplacení členství v klubu.

 • Co za body dostanu?

  Body přímo úměrně odpovídají Vaší sportovní velikosti. Za body získáváte medaile. 

   

 • Mobilní aplikace

 • Je dodávaná aplikace zdarma?

  Pro sportovce a rodiče je aplikace zcela zdarma. Klub nebo trenér mají aplikaci v rámci licence Profesionál nebo Trenér.

 • Co mi mobilní aplikace nabízí?

  Jako klub nebo trenér aplikaci využíváte především na tréninku. Vidíte všechny Vaše tréninky v přehledném kalendáři. Můžete si dělat tréninkovou docházku Vašich členů. Vidíte počet zbývajících dnů zaplaceného členství Vašeho člena. Vytváříte a upravujete tréninky. Můžete si zobrazit údaje členů. Potvrzujete platby členských příspěvků v hotovosti bez vyplňování papírových příjmových dokladů, doklad se automaticky nahraje sportovci na jeho účet ve sportscoach. Můžete registrovat nové členy do Vašeho klubu. 

Close